Ve 2., 3., 4. a 5. třídě proběhl program Povídání o EU. Žáci měli možnost se dozvědět, jak Evropská unie funguje, kdo je její součástí, kdy vznikla a další zajímavé informace od odborníka z praxe. Domů si odnesli kvízové otázky, kterými mohou prozkoušet z těchto znalostí členy své rodiny a další známé a kamarády.