“…byl to ten slavný den, kdy k nám byl přiveden elektrický proud…”

Poznáváme kovy – jaké mají vlastnosti, barvy, skupenství, jak reagují s vodou, s kyselinami…jestli vůbec reagují???

Jak vedou elektrický proud?