Ve čtvrtek 11. 5. 2023 proběhl u nás ve škole Projektový den s POKOS pro 2. stupeň. A co je to vlastně POKOS? Je to zkrácený název pro „přípravu občanů k obraně státu“, která je nedílnou součástí plánování obrany státu. V době míru má příprava občanů k obraně státu vzdělávací charakter a provádí se na základních a středních školách. V rámci tohoto programu navštívili naši školu příslušníci AČR z Krajského vojenského velitelství Libereckého kraje. Připravili si pro nás 4 stanoviště – prvním zastavením bylo stanoviště s tématem, co je vlastně POKOS, proč vznikl, čím se zabývá, žáci získali informace o krizových stavech, mezinárodních organizacích nebo jak funguje naše armáda. Na druhém stanovišti si bylo možné ověřit své znalosti z oblasti první pomoci. Instruktorka Českého červeného kříže představila rozdíly první pomoci v bojových podmínkách a v civilním životě, získané informace a dovednosti se žákům můžou hodit i v jejich osobním životě. Třetí stanoviště nabídlo informace, co dělat při úniku chemických látek či jak nasazovat ochranné protichemické obleky (včetně masky) a žáci si také prohlédli současnou výstroj a výzbroj příslušníků armády. A na posledním čtvrtém stanovišti se seznámili s bojovými technikami a jednoduché obranné techniky si i sami vyzkoušeli. Jsme rádi, že příslušníci armády zavítali na naši školu a s nasazením našim žákům přiblížili problematiku obrany státu a ochrany člověka za mimořádných situací.

Poté pod vedením lektora Krajského vojenského velitelství Liberec kapitána L. Ráce proběhlo školní kolo Ještědské hlídky, což je branně vědomostní závod, ve kterém měli naši žáci v minulých letech na úrovni kraje výborné výsledky. Do okresního kola, které se bude konat 14. 6. 2023 v Semilech, postoupila po skvělých výkonech dvě naše družstva. Budeme jim držet palce!