Ředitelka Masarykovy základní školy Libštát, příspěvková organizace vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, volný den pro žáky v termínu: pátek 18. 11. 2022.

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni elektronicky. Dálkový přístup k informaci je umožněn na www.mzslibstat.cz.

Vyhlášení volného dne projednala ředitelka školy předem se zřizovatelem.

Mgr. Jana Marková