Sběrová soutěž 2024
V novém roce začínáme sběrovou soutěž.
Opět začínáme sbírat drobné elektro (nabíječky, rychlovarné konvice, mobily, fény, toustovače…) a baterie. Dále sbíráme starý papír, tetrapacky a petláhve. Papír prosím zvažte a elektroodpad také, budeme zapisovat v kilogramech. Ostatní věci (petláhve, tetrapacky a baterie) počítejte prosím na kusy.
Sebrané počty nahlaste na prvním stupni třídnímu učiteli a na druhém stupni paní učitelce Janě Kmínkové (na lístečku zapsané kg a ks)
Kdy sbíráme: denně
Eletroodpad a baterie odevzdejte ve sborovně. Papír, petláhve a tetrapacky dejte prosím do kontejneru (ŽLUTÝ A MODRÝ) před Cihelnou (firma DS Chuchlík).