V květnu zažili žáci 1. stupně neobvyklé divadelní vystoupení. Naši školu navštívil Divadelní spolek Oukej, který ztvárňuje divadla a workshopy pro neslyšící, také se snaží o rozvoj českého znakového jazyka  a odstraňování komunikačních bariér mezi neslyšícími a slyšícími. Děti měly možnost zhlédnout pohádku Smolíček pacholíček ve znakovém jazyce, také se učili znakovat. Velký úspěch mělo znakování známé písničky Mám doma kočku od Pokáče.