Ne nadarmo se říká o únoru rčení – „únor bílý, pole sílí“. Tento měsíc se nesl ve znamení zimních radovánek. Žáci prvního stupně si užívali sníh pekáčováním nebo koulováním.

V rámci Sportovních her se účastnila 6. třída řady sportovních aktivit např. bruslení na zimním stadionu v Lomnici nad Popelkou či pekáčování na místním kopci Zaječáku.

Měsíc únor je také měsícem masopustu. A právě v rámci této události žáci prvního stupně uspořádali maškarní průvod po celé škole těsně před jarními prázdninami, které byly v našem okrese v termínu od 20. do 26. února. Tyto prázdniny žáci trávili především sportovními aktivitami jako např. lyžováním v Krkonoších. Své prázdninové zážitky sdíleli mezi sebou hned další týden ve škole po prázdninách.

Toto období bylo nejdůležitější především pro žáky 9. ročníku. Rozhodovali totiž o své budoucnosti a o tom, kde budou studovat v příštích letech. Do konce února posílali přihlášky na svou vybranou střední školu. Jednu věc už mají hotovou, ale ještě před nimi stojí další, mnohem větší překážka – samotné příjímací zkoušky na SŠ. Žáci se na ně připravují, jak jen to jde, především v rámci doučování. Učitelé zodpovědně procvičují učivo, které by se mohlo objevit v přijímacích zkouškách. Věřím, že se jejich píle a snaha projeví ve výsledcích.

Na závěr Vám všem přeji pevné zdraví.

Mgr. Zdeněk Čeřovský