Žáci 8.A se rozhodli využít posledních teplých dnů a vyrazili na výlet do Krkonoš. Autobusem vyjeli ve čtvrtek 15.9. z Libštátu přes Jilemnici až na Zlaté návrší. Čekal je 10 kilometrový okruh kolem Pančavských vodopádů na Labskou boudu ke Sněžným jámám a přes pramen Labe zpět k Vrbatově boudě.

Po cestě děti vyslechly řadu informací týkajících se tohoto místa; paní asistentka jim například vyprávěla příběh Bohumila Hanče a Václava Vrbaty o lyžařském závodě 24. března 1913, který pro oba, bohužel, skončil tragicky. Díky této události, plné pevné vůle a přátelství, je tento den u nás oslavován jako Den horské služby.

Po cestě výletníci míjeli i řadu tzv. “řopíků”, u kterých si připomněli nejen události ze 30. let 20. století, kdy byl tento systém pohraničního opevnění budován, ale i historii kolonizace Krkonoš německými obyvateli až po jejich násilné vystěhování po druhé světové válce.

U Sněžných jam, po cestě při polské hranici a u pramene Labe si zopakovali vědomosti získané v hodinách vlastivědy a zeměpisu.

K večeru se pak žáci po stejné cestě vraceli zpátky do Libštátu…  Je možné, že si za celý den na čerstvém vzduchu zopakovali a zapamatovali více, než za několik hodin ve školních lavicích?