1., 2. a 3. třída se vypravily na společný výlet na hrad Kost, kde pro ně byl připravený středověký program. Nejprve jsme viděli ukázku sokolníka, poté následoval hradní víceboj. Střílelo se z luku, házelo sekerou a přetahovalo lanem. Dále pro nás bylo připraveno historické divadelní představení a na závěr prohlídka hradu. Počasí nám přálo a výlet se vydařil.