Již několik let trvá úspěšná spolupráce mezi naší školou a Masarykovou základní školou Stará Paka. Jedná se zejména o výtvarné dílny, které se uskutečňují dvakrát ročně, vždy na podzim a na jaře. Žáci mají možnost si díky nim vyzkoušet i složitější výtvarné techniky, ke kterým by se v běžných hodinách VV jen stěží dostali. Letošní jarní dílna proběhla 7.5. v prostorách staropacké školy; žákyně 6.a 7. třídy z Libštátu tak měly příležitost poznat jinou školu a její vybavení a zároveň se setkat a sdílet zkušenosti se svými vrstevnicemi při společné práci. Velké poděkování patří paní učitelce Nině Rulfové za přípravu a vedení výtvarných aktivit : )