Již několikátým rokem máme na naší škole tradici, že ke konci školního roku vyjedou žáci 9. třídy na nějaké místo mimo školu a představují zde své Absolventské práce.

Na začátku školního roku v září se spolu se svými vedoucími učiteli domluví na tématu (může se týkat jejich koníčků, sportu anebo společně vyberou např. historické nebo společenské téma, které po celý rok zpracovávají, konzultují s učitelem…). A v červnu přijde ten čas, kdy mohou svou práci představit během 10-15 minut pomocí prezentace před spolužáky a tříčlennou učitelskou komisí. Práci komise hodnotí (vystupování, délku, grafickou úpravu, přínos pro ostatní…) body. Na konci pobytu proběhne celkové vyhodnocení a odměna pro nejlepší práce.

Ale, je tady i volný společný čas v přírodě, na koupališti, na procházce po okolí a hlavně…večer:)

Letos jsme vyjeli do areálu Ski Lomnice -Skokanské můstky, kde jsme strávili 2 hodně příjemné dny. Byla dobrá nálada, legrace, ale i tréma při prezentaci, kterou všichni dobře zvádli.

Na ukázku několik témat – např. akvaristika, fobie, vývoj peněz nebo určité typy zbraní…..