+420 481 689 326, 724 765 404

zslibstat@cmail.cz

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI MASARYKOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLE LIBŠTÁT:

Od roku 2014 funguje na naší škole Spolek rodičů a přátel školy, které má za úkol hospodařit s penězmi od rodičů, s tzv. rodičovskými příspěvky, s finančními prostředky od sponzorů školy a za sběr papíru a PET LAHVÍ, které toto sdružení spolu se žáky organizuje.

Jsou vedeny přesné účetní záznamy o hospodaření, o příjmech a výdajích. Největší finanční částkou do pokladny sdružení jsou peníze za sběr a dále pak příspěvky od rodičů. (150Kč / na žáka na rok).

Z těchto peněz přispíváme na školní exkurze, na dopravu a návštěvu školních divadel, platíme z toho odměny dětem v různých soutěžích např. při projektových dnech ve škole, financujeme startovné na sportovních akcích školy, na různých turnajích a závodech. Na konci školního roku dostávají děti za sběr odměny ve formě různých drobných dárků – školních potřeb, knížek, bloků, a tyto věci jsou hrazeny také z tohoto fondu.

 

 

 

 

 

Základní škola

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

©2022 Masarykova základní škola Libštát