Školní rok 2023/24

Výuka v 1. až 9. ročníku probíhá podle školního vzdělávacího programu s názvem ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA, č.j. MZŠ-L 100/2013 a jeho dodatku č. 1, č.j. MZŠ-L 26/2016, dodatku č. 2, č.j. MZŠ-L 31/2019, dodatku č. 3, č.j. MZŠ-L 44/2021 a dodatku č.4, č.j. MZŠ-L 54/2023.

 

 

Zahájení školního roku pondělí 4. září 2023
Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
Vánoční prázdniny sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024
Ukončení vyučování v prvním pololetí středa 31. ledna 2024
Pololetní prázdniny pátek 2. února 2024
Jarní prázdniny pondělí 26. února až neděle 3. března 2024
Velikonoční prázdniny čtvrtek 28. března 2024
Ukončení vyučování ve druhém pololetí pátek 28. června 2024
Hlavní prázdniny sobota 29. června až neděle 1. září 2024
Školní rok 2024/2025 začíná pondělí 2. září 2024

 

Další akce školy:

 

Plavecký výcvik: bude probíhat během března až května 2024 pro žáky 3. a 4. třídy v plaveckém bazénu v Jilemnici

 

Harmonizační pobyt: pro žáky 6. ročníku proběhne 6. – 8. 9. 2023 ve Strážném v hotelu Horský domov

 

Lyžařský výcvik: se bude konat 22. – 26. 1. 2024 opět v Kořenově na chatě Zvonice pro žáky 7. třídy

 

Branně sportovní výcvik: absolvují žáci 8. třídy 17. – 19. 6. 2024 na Benecku na chatě Karolínka

 

Absolventský pobyt: pro žáky 9. ročníku proběhne na konci června 2024

 

 

Zápis do 1. ročníku: čtvrtek 25. 4. 2024 od 9 do 15 hodin

 

Třídní schůzky: 

informativní – 1. třída v pondělí 1. 9. 2023 od 8:30 hodin, 6. třída v pátek 8. 9. 2023 od 14:30 hodin, ostatní třídy budou informovány písemnou formou, 

dále ve čtvrtek 16. 11. 2023 nebo v pondělí 20. 11. 2023 a ve čtvrtek 18. 4. 2024 nebo v pondělí 22. 4. 2024 – formou hovorových hodin dle předem dohodnutého rozpisu

 

Hovorové hodiny probíhají mezi žákem, rodičem a učitelem. Všechny zúčastněné strany mají možnost vyjádřit se k průběhu vzdělávání, ocenit práci i hledat cesty k řešení problémů. Jde o společné hodnocení práce. Cílem je hledání cesty, jak pomoci dítěti, sestavit plán, co dál. Žák si pod vedením učitele připravuje plán na své zlepšení, ohodnotí, co se mu daří, kde potřebuje pomoc. Učitel většinou pouze klade pomocné otázky, žák odpovídá. Rodič naslouchá, řekne, jak pracují doma, jak on může pomoci.

Nic z toho nevylučuje domluvení osobní konzultace s kterýmkoliv pedagogem.

O případných změnách termínů či formy schůzek budou rodiče informováni.

 

Další Vaše otázky nebo připomínky Vám rádi zodpovíme na tel. 481 689 326 nebo na emailu skola@mzslibstat.cz

 

 

 

 

 

©2022 Masarykova základní škola Libštát