Úřední hodiny:

Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků i zaměstnanců školy se do odvolání omezují úřední hodiny pouze na nejnutnější případy, a to po telefonické domluvě.

ŘEDITELNA pondělí 10.00 – 14.00 hodin
  úterý 11.00 – 13.00 hodin
  čtvrtek 10.00 – 14.00 hodin
KANCELÁŘ ŠJ – PODATELNA                                                                         pondělí – pátek 10.00 – 12.00 hodin