Školní jídelna:

Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2009 se stav jídelny, kuchyně a dalších prostor výrazně zlepšil, v roce 2015 proběhly sanační práce ve skladech. Veškeré zařízení je moderní a vyhovuje hygienickým požadavkům. Snažíme se vytvořit v rámci možností rodinné prostředí. V maximální možné míře vaříme z čerstvých surovin. Skladba jídelního lístku striktně podléhá vyhlášce.

Kapacita školní jídelny je 280 obědů denně. V jídelně je 44 míst a stravuje se zde přibližně 200 strávníků z řad žáků, učitelů školy i občanů Libštátu.

Jídelna je v provozu od 11:00 do 13:45 hodin v pracovní dny, mimo státem uznané svátky a školní prázdniny.
Výdej obědů začíná v 11:00 hodin. Cizí strávníci mají vymezen čas do 11:30 hodin. Žáci nastupují na oběd o přestávkách v 11:35, 12:30 a 13:25 hodin.

Naši strávníci si mohou třikrát týdně zvolit z nabídky dvou chodů. Vybírají z týdenního jídelníčku, který naleznou na nástěnce na chodbě vestibulu školy nebo na internetových stránkách školy.

Vedoucí ŠJ: Martina Ježková
Hlavní kuchařka: Bohuslava Mikulová
Kuchařka: Petra Machová
Pracovnice provozu: Alena Holubcová

Přímé telefonní spojení do školní jídelny, kuchyně i kanceláře: 481 689 308 a 720 965 465

 

Ceny obědů (navýšení od 1. 8. 2023 v důsledku výrazného zvýšení cen potravin, energií a dalších vstupů věcné režie):

žáci 7-10 let: 28 Kč ……………. platba přes účet 550 Kč/měsíc
žáci 11-14 let: 30 Kč ………….. platba přes účet 600 Kč/měsíc
žáci 15 a více let: 32 Kč …….. platba přes účet 650 Kč/měsíc
cizí strávníci: 75 Kč
PLATBY:

1) na účet

Číslo účtu: 78-9647310297/0100, konstantní symbol 558, variabilní symbol 302 (další platební údaje získá každý plátce u vedoucí ŠJ)
– každý měsíc (září – červen tj. 10krát) bude na účet školy poslána záloha ve výši viz „cena obědu“. Celkové vyúčtování proběhne na konci června.
– variabilní symbol zůstává stejný, noví zájemci si vyzvednou svůj VS v kanceláři vedoucí ŠJ.
– při vyplňování trvalého nebo jednorázového příkazu, vždy prosím, uvádějte jméno vašeho dítěte.

2) hotově

– od úterý 5. 9. 2023 (7:45 – 13:45 hodin) se vybírají zálohy na daný měsíc ve výši dle věku žáka (550 Kč, 600 Kč a 650 Kč). Od zálohy budou odečteny odhlášené obědy z předchozího měsíce.
– placení vždy první pondělí měsíce následujícího mezi 7:45 – 14:00 hodinou.

Ti, kteří nezaplatí v daném termínu nebo se osobně neomluví u vedoucí ŠJ, nepůjdou až do zaplacení na oběd. Výjimkou jsou žáci nepřítomni z důvodu nemoci.

 
ODHLÁŠENÍ (PŘIHLÁŠENÍ) OBĚDŮ:

– nejpozději v daný den mezi 6:30 -7:00 hodinou na telefonním čísle školní jídelny.
Při nepřítomnosti dítěte ve škole možnost odběru obědu do ešusu – první den cena obědu žákovská, další dny 75Kč.

 

©2022 Masarykova základní škola Libštát