Ředitelské volno

Ředitelka Masarykovy základní školy Libštát, příspěvková organizace vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, po předchozím projednání se zřizovatelem školy volný den pro žáky v termínu: pátek 22. 12. 2023. Mgr. Jana Marková, MBA, ředitelka školy ředitelské volno

Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče, žáci, chtěla bych Vás informovat, že všichni práceschopní zaměstnanci školy se rozhodli připojit ke stávce plánované na pondělí 27. 11. 2023. Z tohoto důvodu není možné zajistit (byť nouzový) provoz školy, proto bude v tento den provoz přerušen a škola zůstane zavřená. Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná […]

Sešity pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci, níže naleznete odkaz na tabulku s požadavky na sešity pro nový školní rok. Žákům 1. stupně budou (jako obvykle) zajištěny hromadně třídními učitelkami a následovně vyúčtovány. S pozdravem, Jana Marková

Libštátský jarní běh

Milí žáci a předškoláci, rodiče fandící pohybu, zveme Vás tímto na Libštátský jarní běh! Závody se budou konat 17. června 2023 od 9:00 hodin jako obvykle v Libštátě za prodejnou COOP. Prezence začíná v 8:30 hodin – přihlášky mohou žáci podat již během týdne ve škole nebo až na místě. Osoby mladší 18 let startují […]

Projektový den s POKOS

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 proběhl u nás ve škole Projektový den s POKOS pro 2. stupeň. A co je to vlastně POKOS? Je to zkrácený název pro „přípravu občanů k obraně státu“, která je nedílnou součástí plánování obrany státu. V době míru má příprava občanů k obraně státu vzdělávací charakter a provádí se na […]

Dopoledne s polytechnikou

Naši žáci pod vedením paní učitelky Svaté a pana učitele Hrušky připravili zábavné dopoledne s polytechnikou i pro žáky MŠ, ZŠ a Praktickou školu v Trutnově, se kterou jsme navázali spolupráce při podzimním výjezdu do Portugalska v rámci projektu Erasmus+. Na této škole se vzdělávají děti s různými druhy postižení a náš program je velice […]