Projektový den s POKOS

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 proběhl u nás ve škole Projektový den s POKOS pro 2. stupeň. A co je to vlastně POKOS? Je to zkrácený název pro „přípravu občanů k obraně státu“, která je nedílnou součástí plánování obrany státu. V době míru má příprava občanů k obraně státu vzdělávací charakter a provádí se na […]

Dopoledne s polytechnikou

Naši žáci pod vedením paní učitelky Svaté a pana učitele Hrušky připravili zábavné dopoledne s polytechnikou i pro žáky MŠ, ZŠ a Praktickou školu v Trutnově, se kterou jsme navázali spolupráce při podzimním výjezdu do Portugalska v rámci projektu Erasmus+. Na této škole se vzdělávají děti s různými druhy postižení a náš program je velice […]

Zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče, milí předškoláci, dne 27. dubna 2023 od 12:00 do 15:00 hodin se koná zápis k povinné školní docházce. Zápis bude probíhat v 1. patře budovy školy. S sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče), žádost o přijetí, zápisní list, dotazník školní zralosti či žádost o odklad včetně doporučení ŠPZ a […]

POZOR – ZMĚNA ROZVRHŮ!

Milí žáci, vážení rodiče, chtěla bych Vás upozornit na změnu v rozvrzích, která proběhla z důvodu omezení finančních prostředků. Bohužel jsem musela okamžitě přikročit k této organizační změně. Prohlédněte si pečlivě změny – jejich platnost začíná ihned po jarních prázdninách, tj. od 27. 2. 2023. Jana Marková

Ředitelské volno

Ředitelka Masarykovy základní školy Libštát, příspěvková organizace vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, volný den pro žáky v termínech: pátek 2. 12. 2022 a čtvrtek 22. 12. 2022. Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni elektronicky. Dálkový přístup k informaci je umožněn na www.mzslibstat.cz. Vyhlášení volného dne projednala ředitelka […]

Ředitelské volno

Ředitelka Masarykovy základní školy Libštát, příspěvková organizace vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, volný den pro žáky v termínu: pátek 18. 11. 2022. Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni elektronicky. Dálkový přístup k informaci je umožněn na www.mzslibstat.cz. Vyhlášení volného dne projednala ředitelka školy předem se zřizovatelem. Mgr. Jana […]

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Ceny obědů od 1. 9. 2022   V průběhu roku 2022 došlo k výraznému nárůstu cen energií a potravin, a proto dochází k úpravě cen obědů tak, aby norma potravin, osobní a věcná režie byly uvedeny do souladu se skutečnými náklady.   Ceny obědů v hlavní činnosti: žáci 7 až 10 let 27,- Kč žáci […]