V uplynulých dvou pátcích jsme se 7. a 8. třídou navštívili místní knihovnu. Čas v knihovně jsme rozdělili do několika částí. V té první nám milá paní knihovnice sdělila, jak se zaregistrovat, jaké publikace knihovna nabízí a podle čeho se mezi regály orientovat. Dále si každý žák vybral jednu knihu a následovala fáze čtení. Žáci měli na četbu zhruba 45 minut, poté jsme si společně o knížkách vyprávěli. Děti měly za úkol představit svou knížku spolužákům a popsat své dojmy z četby. Ke konci žáci zaznamenávali své poznatky o dané knížce do připravených pracovních listů. Měli například zapsat, co vědí po prvním čtení a jak si myslí, že bude děj pokračovat. Jiní žáci si vybrali pracovní list s balónky, do nichž měli napsat pět klíčových slov a odůvodnit svůj výběr. Po nové čtenářské zkušenosti si někteří žáci dokonce založili čtenářské konto. Obě akce považuji za vydařené a doufám, že zájem o četbu přetrvá u žáků i nadále.