V březnu se ještě více než kdy jindy věnujeme knížkám a čtení. Z jakého důvodu? Slavíme totiž měsíc knihy a čtenářů. V souvislosti s tím naše škola již tradičně pořádá projektové dopoledne, jež se věnuje literatuře. V tento den se žáci 7. a 8. třídy proměnili v učitele a přečetli svým mladším kamarádům ze 2., 3., a 4. třídy vybrané pasáže z dětských knih. Následně si pro ně připravili zajímavé aktivity, které byly zaměřeny na porozumění textu, pozornost, vytrvalost, ale i rychlost. Menší žáci předvedli své dovednosti také ve výtvarné a hudební oblasti. Žáci 7. a 8. třídy byli vždy na konci svého programu oceněni mladšími dětmi, ať už pochvalou, úsměvem nebo známkou. Celé dopoledne se neslo ve velmi příjemném duchu, obě skupiny žáků si Den literatury pochvalovaly a již se těší na další rok. Společně s žáky jsme se shodli na tom, že tyto společné stmelovací akce jsou nejen velmi zajímavé, zábavné a poučné, ale slouží také k rozvíjení a upevňování vztahů mezi dětmi napříč oběma stupni.