Ve výuce literatury jsme si s žáky deváté třídy začali povídat o literatuře, která (ne)vznikala v souladu se čtyřicetiletým totalitním režimem v Československu. A protože mají po přijímacích zkouškách, rozhodli jsme se navštívit workshop s názvem (Ne)svobodná tvorba, jenž probíhal v Knihovně Václava Havla v Praze.

Workshop byl zaměřen zejména na to, aby si žáci uvědomili, v čem spočívala tvorba v duchu socialismu. Nešlo ale pouze o přednášku lektorky. Žáci byli vtaženi do celého 90minutového programu různými moderními didaktickými metodami. Celý workshop byl zasazen do kontextu života Václava Havla. Za použití volného psaní se měli žáci zamyslet nad tím, co je to nesvoboda. Následně ve skupinách pracovali s textem o jednotlivých druzích umění, které v totalitním režimu byly, či nebyly povoleny. Poté si všechny nové poznatky předávali mezi sebou a společně dávali dohromady obraz umění v socialistickém Československu. Ke konci každý sám tvořil báseň na téma svoboda. Její verše potom s ostatními ve skupině propojili a na instrumentální hudbu skupiny The Plastic People of the Universe si ji zkusili zarecitovat. Domníváme se, že tento workshop pomohl žákům dobře uchopit pojmy totalita a nesvoboda. Uvědomili si, že demokracii a svobodu je potřeba si hýčkat a stále si připomínat, že být svobodný, rozhodně není samozřejmost.

Po obědě jsme se vydali do Muzea komunismu, kde si žáci mohli prohlédnout všechny možné aspekty života v totalitě. Kromě důležitých mezníků si mohly děti prohlédnout, jak vypadal takový pokoj teenagera za socialismu, jak probíhaly spartakiády, jakým způsobem byly zabezpečeny hranice a jak se režim vypořádával s “nepřáteli”. Během celé prohlídky vyplňovali žáci pracovní list, aby se dokázali soustředit na konkrétní věci, které by  jim měly utkvět v paměti.