Ve čtvrtek 29. 9. se čtvrtá třída zúčastnila výuky na dopravním hřišti v Košťálově. Nejdříve jsme se vzdělávali teoreticky v tamější učebně. Ve druhé části výuky jsme nabyté znalosti zkoušeli v praxi přímo na kolech na hřišti, které je skvěle vybaveno všemožnými značkami a křižovatkami. Žáci si mohli vyzkoušet pravidla silničního provozu velmi názorně a zároveň bezpečně. Věřím, že jsme si tento den všichni užili a že jsme si z něj odvezli spoustu nových poznatků.