V  pátek 26. 4. využili druháci pěkného počasí a po vyučování se společně vypravili na pouť. Vyzkoušeli skoro všechny atrakce, největší úspěch měl Break Dance. Střílelo se na střelnici, skákalo ve skákacím hradu, ochutnávala se cukrová vata a všichni se náramně bavili.