Žáci deváté třídy se v úterý 18. 4. zúčastnili tradiční historické exkurze v pevnostním městě Terezín. Počasí nám sice moc nepřálo, ale o to autentičtější byly zážitky z Malé pevnosti, která byla v době druhé světové války vězením nacistické policie – gestapa. Po prohlídce vězení jsme se přesunuli ještě do muzea holocaustu v centru města. V pátek se pak ve škole žáci rozdělili do pracovních skupinek, ve kterých zpracovávali své zážitky a nabyté znalosti o Terezíně a druhé světové válce v projektovém dni.