Plyny kolem nás ……..jeden vdechujeme, druhý vydechujeme

KYSLÍK A OXID UHLIČITÝ   dva nejdůležitější plyny planety, živočichové dýchají kyslík, rostliny zase k životu potřebují oxid uhličitý..

V laboratoři jsme si připravili kyslík rozkladem manganistanu draselného a oxid uhličitý zase reakcí sody a octa..