Během ledna a února jsme měli s prvňáčky napilno. Naučili jsme se spoustu nových písmenek, popsali jsme celý díl písanky. Také jsme měli čtenářské dílny, byli jsme navštívit místní knihovnu. Spolužáci z 6. třídy si pro nás připravili krásné divadlo. Hodně jsme sportovali v tělocvičně i na sněhu. V hodinách prvouky jsme si vyzkoušeli první pomoc. Ale hlavně jsme dostali své první vysvědčení s krásnými známkami.