V rámci projektu nazvaného Společně držíme krok z programu Erasmus+, financovaného Evropskou unií, se dvanáct učitelů Masarykovy základní školy zúčastnilo vzdělávacích kurzů v zahraničí, zaměřených na rozvoj a další vzdělávání v oblasti IT, jazykové vybavenosti, rozvoj v oblasti nových vyučovacích a komunikačních metod a aktivní podporu duševního zdraví. V první polovině projektu se do zahraničí vypravilo 5 učitelů – o jejich zkušenostech jste se mohli dočíst ve Zpravodaji v dubnu. O zážitcích zbývajících účastníků se dozvíte z následujících řádků:

 

Jana Hladíková Vodvárková, Kombinovaný kurz všeobecné němčiny a metodiky výuky v Německu

V květnu 2023 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnila týdenního kurzu všeobecné němčiny a metodiky výuky pod záštitou jazykové agentury Dialoge v německém městě Lindau.

Výuka jazyka probíhala každý den zejména v dopoledních hodinách, v odpoledních hodinách proběhl 2x týdně dvouhodinový metodický kurz. Jazyková výuka probíhala v malé multikulturní skupině studentů s různou úrovní jazyka a různými potřebami, což bohužel nebylo vždy ku prospěchu věci…

Odpolední metodický kurz byl o poznání přínosnější, a to možná i proto, že jsem byla jediným účastníkem (ve svém kurzu jediným učitelem) a bylo proto dost prostoru o věcech diskutovat, vstřebávat nové podněty a sdílet zkušenosti.

Volná odpoledne jsem strávila, i přes nepřízeň počasí, objevováním Lindau a blízkého okolí. Příjemným zážitkem byla plavba lodí po Bodamském jezeře a naprosto nezapomenutelný byl výhled na velkou část jezera z hory Pfänder, která se tyčí nad rakouským Bregenzem. S pobytem jsem byla velmi spokojená – tedy až na samotný jazykový kurz, kde byla má očekávání trochu jiná.

 

Milena Hloušková, Jana Maťátková, Lenka Švehlová, kurz O krok vpřed s IKT na Slovensku

Na začátku července jsme absolvovaly vzdělávací pobyt v rámci programu Erasmus+. Kurz O krok vpřed s IKT se konal na Slovensku ve vesnici Mengusovce. Trval 7 dní a byl velmi intenzivní. Programem našeho kurzu bylo využívání moderních technologií ve výuce, práce s bezplatnými online nástroji, které by mohl učitel využívat ve všech předmětech při distančním i prezenčním vyučování. Zaměřily jsme se na práci s textem, obrazem a zvukem. Naučily jsme se pracovat s online nástěnkou – Padlet, která je vhodná pro sdílení, shromažďování materiálů a spolupráci. Velkým přínosem pro nás bylo poznání programu Canva, Kahoot a Scratch. Měly jsme možnost pracovat s umělou inteligencí a naučily jsme se využívat Chat GPT. Zajímavé bylo též tvoření interaktivních prezentací, které se ve výuce dají dobře použít. Všechny aplikace jsme si samy vyzkoušely, bylo jich ovšem velké množství a raději bychom se držely hesla „Méně je více.“ Školitelky se nám plně věnovaly a výuku měly dobře připravenou.

Volný čas jsme trávily v nádherné slovenské přírodě. Zážitkem pro nás byla návštěva Štrbského a Skalnatého plesa, a také ochutnávka výborné slovenské kuchyně. Celkově hodnotíme náš pobyt na Slovensku jako zdařilý a rády se zúčastníme další podobné akce.

 

Veronika Halamová, „A European School for Children“ v Itálii

V červenci jsem v rámci programu Erasmus+ navštívila italskou Florencii, kde jsem se účastnila kurzu A European School for Children. Jeho leit motivem byla evropská identita navzdory odlišnostem a to, jakým způsobem hodnoty s ní spojené předávat mladé generaci. V rámci toho byly lektorem představeny různé aplikace, které mohou být užitečné v různých typech výuky, a které se v našem prostředí téměř nepoužívají. Hlavní platformou pro sdílení zkušeností účastníků kurzu bylo Trello, v níž jsme po celou dobu pracovali s dalšími programy jako např. Flip, LearningApps, TedEd, EdPuzzle, ThinkLink a dalšími.

Součástí výuky byly venkovní aktivity zaměřené na hlavní téma celého kurzu. Zároveň jsme navštívili Archiv Evropské unie, kde jsme se seznámili s prací s dokumenty EU, ale i s projekty, které archiv vytváří pro školy. Jednoho z nich, The Story of Objects, jsme se v rámci kurzu zúčastnili i my. Jeho cílem je vytvořit materiál vycházející z identity jednotlivců ukotvené rodinné paměti, kterou prezentují předměty uchovávané v rodinách. Každý měl za úkol představit jeden libovolný předmět, umístit jeho vznik na časovou osu a vysvětlit jeho význam. Tato zkušenost byla velice zajímavá, neboť jsme se zde sešli účastníci ze dvou paralelně probíhajících kurzů z 10 evropských zemí.

Další součástí kurzu byl fakultativní výlet mimo Florencii do vinařské oblasti Chianti, kde jsme navštívili dvě malá vinařství a seznámili se s výrobou vína Chianti Vecchio a také s výrobou místního olivového oleje.

Ve volném čase jsem navštívila několik muzeí, chrámů a klášterů, synagogu  a botanickou zahradu.

 

Lenka Mejsnarová, Outdoor Education – student-friendly way of teaching beyond the walls of the classroom v Polsku

V srpnu jsem se vydala na dalekou cestu autobusem do krásného města Gdaňsk v Polsku, kde jsem se zúčastnila kurzu v rámci projektu Erasmus+. Tento kurz se nazýval Outdoor Education – student-friendly way of teaching beyond the walls of the classroom.

Tento kurz jsem si vybrala, protože mě zaujala jeho náplň, tedy neučit pouze ve třídě, ale rozšířit metody výuky i na venkovní prostory. První den kurzu jsme se sešli v určeném místě, bylo nás šest – Slovenka, Španěl, dvě Maďarky a vyučující paní učitelka, ta byla z Polska. Zde jsme se seznámili s obsahem příštích dnů a s organizací. Počínaje dalším dnem jsme již výuku měli ve venkovních prostorách, tedy v parcích města. Hodně velká část kurzu byla věnovaná citovému vnímání dětí nejen při pobytu ve škole, ale i v rodině či ve volných chvílích.  Zaměřili jsme se i na rozpoznávání jejich zranitelnosti. Další část patřila možnostem a přípravě výuky ve venkovních prostorách. Kurz mi umožnil lépe se v těchto otázkách orientovat a snadněji děti adaptovat při netradičních formách výuky, jako je právě výuka ve volné přírodě. Poslední den jsme pak společně strávili prohlídkou města.

Ve volném čase jsem navštívila jak jednotlivé části města, tak místní pláže či kavárny. Kurz byl pro mě přínosný, bude-li ještě další možnost, ráda ji využiji.

 

Kateřina Krejčová, Well- being a stress management na Islandu

Kurz v islandském Reykjavíku jsem si vybrala, protože mě v minulosti zaujaly systémy vzdělávání ve Finsku a Švédsku. Islandský vzdělávací systém byl pro mě velkou neznámou a proto jsem se vypravila na kurz do Reykjavíku.

Kurz vedla Kristín Einarsdóttir, kvalifikovaná lektorka P.E. jógy, zakladatelka a autorka uznávané výukové metody Play to Learn More, kde se akademické předměty kombinují s hrou a vědomým pohybem za účelem optimalizace učení. Aktivity kurzu nazvaného Well- being and stress management, tedy „Spokojenost a zvládání stresu“, byly zaměřeny na zvyšování pocitu bezpečí a pohody ve třídě; především rozpoznávání stresu a toho, co jej spouští. Věnovali jsme se různým technikám pro prevenci a zmírnění stresu, možnostem použití lehkých zklidňujících meditací nebo naopak aktivizujících pohybových her. Prioritou přitom byla pozitivní komunikace a rozpoznávání silných stránek studentů.

Zároveň byl celý kurz veden jako prevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky. Hlavním cílem tedy bylo, aby se každý po celou dobu pobytu cítil dobře a pohodlně. Kromě aktivit samotného kurzu se tak organizátoři snažili, aby se účastníci opravdu dobře bavili. Zajistili spoustu teambuildingových a poznávacích aktivit, které přidali kurzu další hodnotu: sdílení informací a zkušeností mezi učiteli z celé Evropy.

V rámci kurzu jsem měla možnost navštívit islandskou základní školu Dalskóli, ve které nám paní ředitelka, učitelé a žáci vysvětlovali i prakticky demonstrovali islandský školský systém i důvod, proč Island s pouhými 330 000 obyvateli produkuje tolik známých sportovců a umělců. Je to zejména zaměřením na outdoorové a praktické předměty a tím, že předměty jako hospodaření v domácnosti, práce se dřevem nebo ruční práce dostávají stejnou prioritu jako předměty akademické.

Celý kurz splnil moje očekávání. Byl velice dobře zorganizován a pro mě byl velmi přínosný po stránce profesní i osobní; procvičila jsem si svoje jazykové dovednosti a odvezla si řadu informací a tipů do výuky. Přibylo mnoho podnětů k zamyšlení se nad českým školským systémem, spousta krásných setkání s kolegy ze zemí EU a zážitků z nových míst. Děkuji za příležitost se tohoto projektu zúčastnit.

 

 

 

Získané poznatky a tipy na kreativní aktivity do výuky začali absolventi výše uvedených kurzů po svém návratu aplikovat do výuky a zároveň je sdíleli se svými kolegy. Doufáme, že účast na tomto zahraničním projektu účastníky aktivizuje a motivuje k další pedagogické práci a větší radosti z ní.