Osmý a devátý ročník naší školy se při výtvarné výchově letošní rok věnoval podrobným mapám krajů České republiky s architektonickými památkami. Výstava těchto prací je k nahlédnutí v odpočinkové místnosti ve škole.