… tak se jmenovala komiksová výstava Kláry Smolíkové v místní knihovně na kterou nás pozvala paní Anežka Plívová. Připravila si pro děti nejen ukázky ze samotné knížky, ale i zajímavé povídání a další aktivity na pracovních listech.