V průběhu září a října jsme se se čtvrťáky už mnohé naučili a vyzkoušeli. Opakovali jsme vyjmenovaná slova v rámci různých her, vyzkoušeli jsme si čtenářské dílny, kde jsme si nasdíleli a doporučili různé knížky a nebo jsme začali s výrobou vlastního velkého robota. Také v rámci kaštanovo-žaludového dne jsme se podívali na dělení se zbytkem nebo na některé druhy stromů, přičemž jsme si vyzkoušeli dlouhodobější spolupráci ve skupinách. Doufám, že nám práce takto půjde od ruky i v dalších měsících.