Opět jsme díky OP JAK (Operační program Jan Ámos Komenský) rozšířili knihovnu, tentokrát na II. stupni… Učitelé českého jazyka pro žáky vybírají jak knihy klasické (Poláček, Čapek, Otčenášek, …), tak moderní… (komiksy, fantasy, …) od českých i zahraničních autorů.  Stačí si jen vybrat!