Díky Šablonám OP JAK jsme mohli zapsat nové knihy i do knihovny I. stupně : )

A ty již čekají na své malé čtenáře…