Opět jsme díky OP JAK (Operační program Jan Ámos Komenský) rozšířili knihovnu na II. stupni…  Přijďte si půjčit nové knížky!