Dne 13. 1. 2023 probíhalo na naší škole 1. kolo prezidentských voleb. Možnost volit měli žáci od 5. do 9. třídy. Během přestávek začali žáci postupně chodit.

Volby probíhaly úplně stejně jako reálné volby. Funkci kontroly nad správným průběhem měli na starosti volební komisaři, kteří pečlivě zapisovali každého voliče a přidělovali hlasovací lístky. Voliči si vybírali kandidáty a potom hlasovací lístek hodili do volební urny.

Voliči tak na vlastní kůži zažili atmosféru voleb, vyzkoušeli si hlasovat a také již vědí, podle jakých pravidel se řídí volby.

Volební komise složená z žákovského parlamentu si tuto funkci plně užívala a byla ihned pohotová, pokud volič si nevěděl rady s vyplněním lístku. Proto také nebylo divu, že je tato funkce bavila a chtěli si ji zopakovat.

Tuto možnost volební komisaři budou mít již v pátek 20.1.2023, kdy bude probíhat 2. kolo prezidentských voleb. Z důvodu lyžařského výcviku 7. třídy se termín posunul na dřívější.

U nás na škole se do 2. kola prezidentských voleb dostali tito kandidáti:

z 1. místa s celkovými 42 hlasy pan generál PETR PAVEL

a

z 2. místa s 24 hlasy paní profesorka DANUŠE NERUDOVÁ.

Volební účast byla vysoká – 79%

O absolutním vítězi budou žáci vědět po volbách.

Čeřovský