V hodinách tělesné výchovy se žáci začali pod vedením paní učitelky Lenky Mejsnarové a Mileny Hlouškové připravovat na celonárodní testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol, které provede Česká školní inspekce v listopadu. Měřena bude vždy sada čtyř motorických testů, které zohledňují věková specifika žáků. V případě žáků 3. a 7. ročníku základních škol jde konkrétně o skok daleký z místa, leh – sed, shyb ( chlapci)/ výdrž ve shybu ( dívky) a vytrvalostní člunkový běh.