Dne 11.10. 2023 se ve škole pořádala vědomostní sutěž Přírodovědný klokan pro žáky 8. a 9. tříd. Soutěžilo se v přírodovědných oborech – matematice, fyzice, zeměpise a biologii.
Otázky byly hodnocené 3,4 a 5 body podle obtížnosti. Podívejte se, jak žáci dopadli a jaké měli otázky.