V naší škole se u žáků snažíme aktivně rozvíjet čtenářskou gramotnost. Kromě toho se ale zároveň snažíme, aby žáci pomáhali druhým a těm, kteří to potřebují nejvíce. Proto se třída 8.A a 9. třída v rámci svých čtenářských deníků zapojily do projektu Čtení pomáhá. Tento projekt každý rok rozdělí 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují dětští čtenáři. Každý školák, který se do projektu zapojil, získá po úspěšném vyplnění krátkého testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.

Naši žáci přispívali například na děti v pěstounských rodinách, na pomoc pro opuštěné babičky a dědečky nebo třeba na vybudování “školky” pro srnčátka. Nejvíce se žáci rozhodli přispívat na zlepšení tréninkových podmínek mládeže.

Jsme opravdu rádi, že se naše děti do projektu aktivně zapojily a na dobročinné účely přispěly téměř 2000Kč.