Ředitelka Masarykovy základní školy Libštát, příspěvková organizace vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, po předchozím projednání se zřizovatelem školy volný den pro žáky v termínu: pátek 22. 12. 2023.
Mgr. Jana Marková, MBA, ředitelka školy

ředitelské volno