V pátek 1. 12. se na naší škole konalo školní kolo olympiády z českého jazyka. Celkem se přihlásilo deset žáků z 8. a 9. třídy. V prvních šedesáti minutách museli předvést své znalosti z jazykovědy. Letos na ně čekaly úlohy, ve kterých měli prokázat vědomosti z oblasti slovotvorby, schopnost porozumění textu nebo orientaci v ustálených slovních spojeních. Ve druhé části psali slohovou práci na téma Poprvé sám/sama. Každý žák se zpracování daného tématu ujal po svém, někdo psal líčení, někdo vypravování, jiný zase úvahu. Všichni žáci se snažili podat co nejlepší výkon, postoupit do okresního kola však mohou pouze dva žáci s nejvyšším počtem bodů. MZŠ Libštát tak bude v lednu reprezentovat Karolína Klazarová z 9. A, které se podařilo získat krásných 36 bodů, a Eliška Srncová, rovněž z 9. A, s počtem 31 bodů. Všem zájemcům o češtinu děkujeme za účast a postupujícím dívkám přejeme hodně štěstí v okresním kole!

Karolína Kloboučková a Šárka Šimůnková