Školní občasník vznikl z iniciativy dobrovolníků z řad žáků zejména  druhého stupně.
Naše školní redakce má cca 12 redaktorů a grafiků.
Časopis vzniká pod dohledem pí. uč. Kloboučkové a Šimůnkové