Vážení rodiče, žáci,

chtěla bych Vás informovat, že všichni práceschopní zaměstnanci školy se rozhodli připojit ke stávce plánované na pondělí 27. 11. 2023. Z tohoto důvodu není možné zajistit (byť nouzový) provoz školy, proto bude v tento den provoz přerušen a škola zůstane zavřená.

Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Hlavními důvody, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, jsou jednoznačné:

– nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek;

– snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;

– pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání a tím i zaručenému snížení kvality a zhoršení podmínek pro vzdělávání. Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků.

 

Mgr. Jana Marková, MBA, ředitelka školy