Krajská vědecká knihovna v Liberci má připraveno pro školy několik sad knih odpovídající věku žáků dané třídy. Třídy ve školách si tedy mohou propůjčit svou vlastní “třídní knihovničku” a s knihami pracovat v hodinách českého jazyka na tzv. čtenářských dílnách nebo si ji mohou půjčit domů a číst ji ve svém volném čase.

A protože se  druhém stupni snažíme žáky v hodinách českého jazyka naučit nejen správnému pravopisu a gramatice, ale také se v nich snažíme probudit lásku ke knihám a četbě, neváhali jsme, a navázali jsme spolupráci právě s KVK v Liberci. Propůjčili jsme do naší školy 30 titulů, které jsou svým obsahem a náročností určeny žákům 6. třídy. Do příštích let potom máme v plánu spolupráci rozšířit na celý druhý stupeň.