16. dubna se vybraní žáci 4. a 5. třídy zúčastnili okrskového kola turnaje ve vybíjené v Lomnici nad Popelkou. Se získanými zkušenostmi z předešlého ročníku si letos odvážíme krásné 3. místo.