K  22. 5. 2023 ukončujeme v tomto školním roce SBĚROVOU SOUTĚŽ. Pokud máte ještě petlahve, tetrapaky, starý papír, baterie nebo drobné elektro odevzdejte a nahlaste prosím počty, množství nejpozději do středy 22. 5.