Ředitelské volno

Milí žáci, vážení rodiče, chtěla bych Vás tímto informovat, že na pátek 29. 9. 2023 je vyhlášen volný den pro žáky. Vyhlášení volného dne bylo projednáno předem se zřizovatelem školy. S pozdravem, Mgr. Jana Marková, MBA ředitelské volno

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/2024 bude slavnostně zahájen v pondělí 4. září v 8:00 hodin. Žádáme žáky, aby se do 7:55 hodin shromáždili u svých třídních učitelů před školou. Po krátkém společném úvodu budou následovat třídnické hodiny. Žáci 1. třídy budou mít možnost focení a jejich rodiče zatím obdrží základní informace během první třídní schůzky. K obědu […]

Sešity pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci, níže naleznete odkaz na tabulku s požadavky na sešity pro nový školní rok. Žákům 1. stupně budou (jako obvykle) zajištěny hromadně třídními učitelkami a následovně vyúčtovány. S pozdravem, Jana Marková

Libštátský jarní běh

Milí žáci a předškoláci, rodiče fandící pohybu, zveme Vás tímto na Libštátský jarní běh! Závody se budou konat 17. června 2023 od 9:00 hodin jako obvykle v Libštátě za prodejnou COOP. Prezence začíná v 8:30 hodin – přihlášky mohou žáci podat již během týdne ve škole nebo až na místě. Osoby mladší 18 let startují […]

Projektový den s POKOS

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 proběhl u nás ve škole Projektový den s POKOS pro 2. stupeň. A co je to vlastně POKOS? Je to zkrácený název pro „přípravu občanů k obraně státu“, která je nedílnou součástí plánování obrany státu. V době míru má příprava občanů k obraně státu vzdělávací charakter a provádí se na […]

Dopoledne s polytechnikou

Naši žáci pod vedením paní učitelky Svaté a pana učitele Hrušky připravili zábavné dopoledne s polytechnikou i pro žáky MŠ, ZŠ a Praktickou školu v Trutnově, se kterou jsme navázali spolupráce při podzimním výjezdu do Portugalska v rámci projektu Erasmus+. Na této škole se vzdělávají děti s různými druhy postižení a náš program je velice […]

Zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče, milí předškoláci, dne 27. dubna 2023 od 12:00 do 15:00 hodin se koná zápis k povinné školní docházce. Zápis bude probíhat v 1. patře budovy školy. S sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče), žádost o přijetí, zápisní list, dotazník školní zralosti či žádost o odklad včetně doporučení ŠPZ a […]

POZOR – ZMĚNA ROZVRHŮ!

Milí žáci, vážení rodiče, chtěla bych Vás upozornit na změnu v rozvrzích, která proběhla z důvodu omezení finančních prostředků. Bohužel jsem musela okamžitě přikročit k této organizační změně. Prohlédněte si pečlivě změny – jejich platnost začíná ihned po jarních prázdninách, tj. od 27. 2. 2023. Jana Marková