Poznávací zájezd do Švédska 2024

Na začátku června (2.-8.6.) se skupina žáků 2. stupně vypravila na dalekou cestu do Švédska. Cílem byl ostrov Tjörn a malé přístavní městečko Skärhamn, kde jsme pobyli pět dní společně se skupinou žáků z naší partnerské školy v německém Ortrandu. Celý týden byl opravdu nabitý novými zážitky; hned po příjezdu do Skärhamnu jsme vyrazili prozkoumat […]

Fotografická dílna

Odpoledne s fotografkou Petrou Menclovou si v úterý odpoledne postupně užili žáci 7. a 9. třídy na fotografické mini dílně. Nejprve se krátce seznámili s pravidly kompozice a pak vyrazili “do terénu”. Vyzkoušeli si fotografování architektury, portrétu, pohybu i detailů…  Zájemci konzultovali své fotky s odbornicí přímo na místě a že dotazů bylo… Protože kdo […]

Výtvarná dílna s MZŠ Stará Paka

Již několik let trvá úspěšná spolupráce mezi naší školou a Masarykovou základní školou Stará Paka. Jedná se zejména o výtvarné dílny, které se uskutečňují dvakrát ročně, vždy na podzim a na jaře. Žáci mají možnost si díky nim vyzkoušet i složitější výtvarné techniky, ke kterým by se v běžných hodinách VV jen stěží dostali. Letošní […]

Třídní schůzky 18. a 22.4.

Vážení rodiče, individuální třídní schůzky se budou v dubnu 2024 konat následovně: pro I. stupeň: ve čtvrtek 18.4. nebo v pondělí 22.4. Konkrétní čas schůzky dle dohody s třídním učitelem.   pro II. stupeň: ve čtvrtek 18.4. nebo v pondělí 22.4. Konkrétní čas schůzky s třídním učitelem nebo učiteli jednotlivých předmětů objednávejte telefonicky na čísle 481 689 037 ve dnech 16.-17.4. od 7.30-14.00. Schůzky budou […]

Nové knihy do knihovny II. stupně

Opět jsme díky OP JAK (Operační program Jan Ámos Komenský) rozšířili knihovnu, tentokrát na II. stupni… Učitelé českého jazyka pro žáky vybírají jak knihy klasické (Poláček, Čapek, Otčenášek, …), tak moderní… (komiksy, fantasy, …) od českých i zahraničních autorů.  Stačí si jen vybrat!

Nepřítomnost žáka ve škole, pravidla omlouvání absence

Vážení rodiče,  rádi bychom vám na začátku 2. pololetí znovu připomněli následující skutečnosti: Nepřítomnost žáka ve škole, pravidla omlouvání absence Důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování oznamte nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (§ 50 školského zákona) třídnímu učiteli. Po návratu do školy doložte každou nepřítomnost žáka (§ 22 školského zákona) písemně v omluvném listě žáka nebo elektronicky […]

Zápis do 1. třídy 25. dubna

Zápis k povinné školní docházce do Masarykovy základní školy Libštát proběhne 25. dubna od 11.30 – 15.00 (dle rozpisu) v 1. patře budovy školy. S sebou: rodný list dítěte občanský průkaz rodiče žádost o přijetí/odklad, zápisní lístek, dotazník školní zralosti (tiskopisy obdržíte v MŠ) Těšíme se na vás!  

Projektový den “Great Britain” a CAKE MARKET

Vážení rodiče, rádi bychom vás informovali o tom, že v pondělí 18.12. proběhne na naší škole vánoční projektový den pro žáky II. stupně, tentokrát zaměřený na Velkou Británii. Během dne budou mít žáci možnost získat zábavnou a netradiční formou mnoho nových informací o této zemi a také o zvycích a tradicích spojených s oslavou anglických Vánoc. Místo velké přestávky […]