Volba členů školské rady (ze strany zákonných zástupců žáků)

Vážení rodiče,

jelikož uplynulo tříleté volební období školské rady, jež bylo ještě prodlouženo díky vyhlášenému nouzovému stavu, musíme přikročit k volbě nových členů na další období. Prosím o vyplnění dotazníku, který Vám bude odeslán na e-maily Vašich dětí nejpozději do konce tohoto týdne, tj. 9. 5. 2021.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kterým volební období končí, za spolupráci a pomoc ve snaze zlepšit naši školu.
Děkuji, Jana Marková

Oznámení výsledku řízení o přijetí k základnímu vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení naleznete v následujícím odkaze ...

Změny v provozu školy od 3. 5. 2021 - týká se žáků 1. i 2. stupně!

Od pondělí 3. 5. 2021 se vrací k prezenční výuce (rotačním způsobem) i žáci 2. stupně.

Spolu s 1., 4. a 5. třídou nastoupí 7. a 9. třída - 2., 3., 6., 8.A a 8.B třída se bude učit distančně.

V pondělí 10. 5. 2021 spolu s 2. a 3. třídou nastoupí 6., 8.A a 8.B třída - 1., 4., 5., 7. a 9. třída se bude učit distančně.

TESTOVÁNÍ

Vážení rodiče,

Provoz školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN (odstavec 4e) je umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně. Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce.

Podrobné informace přikládáme v následujícím článku, který budeme postupně aktualizovat (vždy s uvedením data aktualizace v nadpisu).

V první fázi návratu do škol se vrací žáci prvního stupně rotačním způsobem, po týdnech se střídají určené třídy - prezenční výuku budou mít:

Použití kamer při meetu

Stanovisko MŠMT a Úřadu pro ochranu osobních údajů:

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE SPORTOVNÍ HALY A TĚLOCVIČNY

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. přijala krizová opatření, kterými zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách.
O dalších změnách Vás budu informovat.
Mgr. Jana Marková

Třídní schůzky v týdnu od 3.- 7. 5. 2021

Vážení rodiče!

V týdnu od 3.- 7. 5. 2021 proběhnou on-line třídní schůzky následovně:

pondělí 3. 5. 2021
15.00 7. třída
16.00 8.A

úterý 4. 5. 2021
15.00 3. třída
16.00 1. třída
17.00 6. třída
18.00 4. třída

středa 5. 5. 2021
15.00 2. třída
15.00 9. třída
17.00 8.B

čtvrtek 6. 5. 2021
15.30 5. třída

Pozvánky na meet (on-line setkání) byly zaslány na školní e-mail žáků.

Prevence kyberšikany a finanční gramotnost

Přestože výuka probíhá i nadále distančně, nezanedbáváme preventivní programy pro naše žáky. V reakci na současný krizový stav jsme se zaměřili na pravidla bezpečného používání internetu a nebezpečí kyberšikany.

V pátek 9.4. se tak žákům 4. a 5. třídy virtuálně představil spolek Divadelta s programem "Připojeno", který děti seznamuje s nástrahami internetové komunikace.

Informace pro žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce

Zasílám informaci k avizovanému testování žáků 9. ročníku před přijímacími zkouškami na SŠ (jednotnou i školní).

K testování se dostavte ve čtvrtek 29. 4. 2021 v 9 hodin.

Následně Vám bude vydáno potvrzení. Toto potvrzení může nahradit:
1) doklad laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 (ne starší 90 dní od prvního pozitivního testu),
2) doklad poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku RT-PCR či POC antigenního testu,
3) certifikát o provedeném očkování proti nemoci COVID-19 (více než 14 dní po 2. dávce).

DEN ZEMĚ 2021

Dnes 22. 4. je DEN Země - žáci druhého stupně se sice do školy nechodí, ale připojí se do projektu online přírodovědný kvíz o ceny (Česká koalice pro ochranu biodiverzity)

Organizační pokyny pro žáky 1., 4. a 5. ročníku a jejich zákonné zástupce

Stále platí, že prezenční výuky se mohou zúčastnit pouze žáci bez příznaků onemocnění COVID-19. Žáci v průběhu dne jsou povinni dodržovat nastavená opatření k zamezení šíření této nemoci. Po celou dobu přítomnosti ve škole (kromě konzumace svačiny a oběda a pitného režimu) jsou žáci povinni používat chirurgickou roušku. Dne 19. 4. 2021 se shromáždí žáci 1. ročníku před vchodem do budovy v 7:55 hodin, žáci 4. ročníku v 7:45 hodin na dvoře u kolny a žáci 5. ročníku v 8:05 hodin u rampy ŠJ.

Organizační pokyny pro žáky 2. a 3. ročníku a jejich zákonné zástupce

Stále platí, že prezenční výuky se mohou zúčastnit pouze žáci bez příznaků onemocnění COVID-19. Žáci v průběhu dne jsou povinni dodržovat nastavená opatření k zamezení šíření této nemoci. Po celou dobu přítomnosti ve škole (kromě konzumace svačiny a oběda a pitného režimu) jsou žáci povinni používat chirurgickou roušku.

Dne 12. 4. 2021 se shromáždí žáci 2. ročníku před vchodem do budovy v 7:45 hodin, žáci 3. ročníku v 8:00 hodin.

Jarní úklid

Hřejivé sluníčko nás čím dál častěji láká na jarní procházky. Příjemný pobyt na čerstvém vzduchu nám ale čas od času pokazí nemilé překvapení. Nacházíme různé předměty, které se nám v přírodě nelíbí a ani tam nepatří. S žáky třetí třídy jsme se tak rozhodli zahájit výzvu s názvem Jarní úklid. Na procházky s sebou nosíme rukavice a tašky nebo pytle, do kterých všechny tyto zapomenuté nebo odhozené předměty sbíráme. Potěší nás, když se k nám přidáte.

Ze třetí třídy Vám přejeme krásné jarní dny!

Předání zápisových lístků

Zápisové lístky lze vyzvednout v ředitelně proti podpisu zákonného zástupce žáka ve středu 31. 3. 2021 od 10 do 14:30 hodin.
Mgr. Jana Marková

Stránky

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1