záhlaví

Modernizace učebny F-Ch

Projekt podpořený z 3. výzvy IROP – MAS Brána do Českého ráje – Investice do vzdělávání, který je z 95% spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 5% je spolufinancován státním příspěvkem.

Nedopadli jsme jak sedláci u Chlumce

O školním výletě 7. třídy do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou dne 12. června není třeba mnoho psát. Brzké ranní cestování, jehož jsem se bál, se v tropickém dni ukázalo jako výhoda. A samotný zábavní park není jen odpočívání a relaxace. Žáci si mohli prověřit svůj postřeh a schopnosti. Mohli si také popovídat o svých problémech doma i ve škole. Také pro nás učitele bylo zajímavé vidět kolektiv a vztahy v něm jinde než ve školních lavicích.

Další noví čtenáři

Pasování prvňáčků na čtenáře se na naší škole stalo již tradicí, se kterou se počítá. Také letos se o vše postarali žáci a žákyně 9. třídy. Ač jsem to nečekal, zapojili se všichni, každý podle svých možností. Matěj si zahrál krále, část třídy pak jeho družinu. Nechyběli ani dva zruční chlapci, kteří zhotovili repliky středověkých korouhví, historický poradce a asistentka režiséra. Dvorní dámy využily domácích šatníků k napodobení středověkých oděvů. Král letos netradičně nepoužil k pasování meč, ale nádhernou vypůjčenou šavli.

Věznice Rýnovice

V pátek 31. května 2019 žáci osmé třídy vyrazili na exkurzi do Věznice Rýnovice. Tato proběhla v rámci projektu prevence kriminality, tamější vychovatelé nás provedli věznicí, ukázali vycházkový dvůr, různá oddělení věznice, jídelnu, navštívili jsme i místnost, kde probíhá soud... V rámci úvodní přednášky jsme byli seznámeni s historií, současností a vývojem vězeňství. Promluvili jsme si s vychovateli i o nebezpečí drog a návykových látek vůbec, o trestní odpovědnosti, morálce a zákonech, o principech demokracie. Žáci velmi aktivně diskutovali a zahrnovali zaměstnance otázkami.

Výtvarná exkurze do Národní galerie v Praze

Ve čtvrtek 6. června se 10 žákyň naší školy zúčastnilo výtvarné exkurze do Národní galerie v Praze. Tato exkurze proběhla ve spolupráci a za účasti žáků a studentů MZŠ Stará Paka a SŠGS Nová Paka. Volně tak navázala na tradici výtvarných dílen, které naše školy již několik let spolupořádají.

Exkurze Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod

V pondělí 3. 6. 2019 se vybraní žáci osmé a deváté třídy vydali na exkurzi do chemické laboratoře na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Žáci se naučili pojmenovat laboratorní nádobí. Homogenizovali bezvodou modrou skalici, písek a uhlí. Vyzkoušeli si kvantitativní převádění, zahušťovali roztok ke krystalizaci. Dále si sestavili destilační aparaturu, plamennou zkouškou ověřili, že vydestilovaný líh je minimálně 50%. Vyzkoušeli si dialýzu a mnoho dalšího. Měli jsme možnost si prohlédnout výrobky žáků, kteří v pondělí svoji práci obhajovali u maturitní zkoušky.

Návštěva žáků z partnerské školy v německém Ortrandu

Letošního branného kurzu 8. třídy se letos zúčastnilo i 10 žáků z naší partnerské školy v německém Ortrandu. Na Benecku se tak spolu s našimi žáky učili základy první pomoci, orientace v terénu i práce s buzolou a mapou. Vyzkoušeli si také hod granátem a střelbu ze vzduchovky.
Pro naše děti tak byl jejich pobyt zároveň příležitostí ke konverzaci v cizím jazyce, většinou angličtině. Někteří naši žáci tuto příležitost využili více, jiní méně.

Konec plavání.

Děti z 3. a 4. třídy ukončily ...

Naši žáci opět zabodovali v dopravní soutěži!

Ve čtvrtek 23. 5. proběhlo okresní kolo ...

Libštátský jarní běh

V sobotu 18. května proběhl již 4. ročník ...

Krásný výsledek našich dívek v soutěži hlídek mladých zdravotníků

V úterý 28.5. 2019 se po vítězství v okresním kole pětice dívek z naší školy- Róza Podzimková, Laura Vašková, Maruška Patzová, Eliška Šádková a Adéla Kosinová vydala do dalšího kole této soutěže, které se konalo v horském hotelu Stráž, nedaleko Rokytnice nad Jizerou a hlavně v přilehlých lesích. Kola se účastnila družstva nejen z celého libereckého ale také z ústeckého kraje, tedy šlo o více než krajské kolo.

Poznávací zájezd do Belgie a Velké Británie

Ve dnech 7.- 13.5. se 13 žáků naší školy zúčastnilo poznávacího zájezdu do Belgie a Velké Británie.

Atletický 3boj

V úterý 21. května ...

První místo v okresním kole Hlídek mladých zdravotníků - parádní úspěch

V úterý 14.5. 2019 se dvě družstva našich dívek vydala do Jablonce nad Jizerou, kde se tradičně každý rok koná okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků. Pětičlenná družstva zde absolvují 7 stanovišť- zdravotnické testy, dopravní testy, poznávání bylin, transport zraněných a tři stanoviště kde ošetřují zraněné tak, jako v reálné situaci. Tato soutěž patří určitě mezi soutěže velice obtížné, děti musí být vyzbrojeny nejen obrovským množstvím teoretických znalostí, ale také musí naprosto s přehledem zvládnout praktickou část- ošetřování zraněných.

Vynikající úspěch žáků naší školy v krajském kole branné soutěže

V pátek 10.5. 2019 se družstvo dětí složené ze čtyř chlapců a jedné dívky- Adéla Kosinová, Michal Prášil, Jan Procházka, Jakub Procházka a Kryštof Pour vydalo do areálu vodní nádrže Krystína, aby zde poměřili síly s dalšími 19 družstvy našeho kraje na branné soutěži. Museli co nejrychleji zdolat 5km dlouhou trať, na které měli 7 stanovišť a na každém z nich museli plnit úkoly. Úkoly byly jak praktické- střelba ze vzduchovky, překonání překážky po laně, zdravověda, hod granátem na cíl tak i teoretické- např. slepá mapa našeho kraje či testy z oblasti historie naší vlasti.

Stránky

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1