Nové informace k ošetřovnému

viz. přiložený soubor

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna bude prozatím fungovat; žáci v průběhu distanční výuky mají nárok na dotovaný oběd. Ten si můžou po přihlášení odebrat do jídlonosiče mezi 11.00 až 13.00 hodinou. Nabízíme možnost objednání obědů i pro ostatní zájemce. Stravování bylo pro všechny žáky od zítřka hromadně odhlášeno; pokud tedy máte zájem si jídlo odebírat (žáci za stejnou, zvýhodněnou cenu 22-26 Kč (dle věku), pro ostatní za cenu 63,- Kč), přihlašte se u vedoucí školní jídelny paní Ježkové na tel. čísle 774 683 190 (obědy na tento týden nejpozději den předem, obědy na příští týden najednou do pátka 16.10.2020).

Aktuální informace o omezení provozu škol a školských zařízení

Na základě rozhodnutí Vlády ČR se přerušuje s účinností od 14. 10. 2020 prezenční výuka prvního a druhého stupně základních škol a provoz školních družin.

Od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 bude probíhat distanční výuka, která je pro žáky povinná.

Ve dnech 26. října a 27. října 2020 jsou MŠMT stanoveny volné dny a ve dnech 29. října a 30. října 2020 podzimní prázdniny, takže výuka od 26. do 30. října nebude probíhat vůbec.

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE SPORTOVNÍ HALY A TĚLOCVIČNY

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. přijala krizová opatření, kterými zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách.
O dalších změnách Vás budu informovat.
Mgr. Jana Marková

meety 9.třída

meety 8.B třída

meety 8.A třída

meety 7. třída

meety 6.B třída

meety 6.A třída

meety 5.třída

KRIZOVÉ OPATŘENÍ VLÁDY PLATNÉ 12. - 23. 10. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,
chtěla bych Vás informovat, jak se krizová opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 na období od 12. do 23. 10. 2020 konkrétně projeví ve výuce na naší škole.

Výuka na 1. stupni pokračuje dál pouze se zamezením zpěvu při hudební výchově a povinností nosit roušky ve společných prostorách budovy školy, samozřejmě za dodržování nastavených protiepidemiologických opatření.

Prevence šikany a kyberšikany

Přestože v čele pozornosti je momentálně předcházení zdravotním rizikům, nezapomínáme ani na dobré klima tříd a prevenci šikany.

Proto nás v pátek 2. října navštívil kpt. Jan Melša z Policie ČR, který 6. třídu teoreticky i prakticky seznámil s nebezpečími, která číhají na naše děti na síti. Šesťáci pozorně poslouchali a teď už snad vědí, jak zabezpečit svůj počítač, tablet nebo telefon a na co si dát pozor při jejich používání, zejména při stahování her a komunikaci na sociálních sítích.

Dopoledne s dopravní výchovou

Ve čtvrtek 1. října za poměrně hezkého dne začínajícího podzimu se 4. a 5. třída vydaly na dopravní hřiště do Košťálova. 5. třída coby pokročilí a my čtvrťáci v roli začátečníků. Ujal se nás košťálovský starosta pan Milan Havlík a nejen ujal. Vše žákům vysvětlil, ba i společně s nimi usedl na kolo a názorně převedl, jak se má bezpečně jezdit v silničním provozu. Letošní kurz dopravní výchovy měl také jednu zajímavost, která by se hodila i na stránky školní kroniky. Jedna z žákyň se během dopoledne naučila nejen dopravním předpisům, ale i jezdit na kole, což se jí do té doby nedařilo .

Hradecké Divadélko pro školy v Libštátě

I letošní školní rok je účast našich žáků na sportovních a divadelních představeních díky protikoronavirovým opatřením omezená; přesto se snažíme žákům výuku zpestřit a o kulturní zážitky je nepřipravit zcela...

Proto jsme v úterý 22. září do prostor místního kulturního domu pozvali hradecké Divadélko pro školy, které nás navštívilo s představením POHÁDKA ZE STARÉHO MLÝNA ANEB NEBOJTE SE HASTRMANŮ pro první stupeň a představením JAK JSTE TO MYSLEL, PANE SHAKESPEARE? ANEB ŽIVOT A DÍLO NEJVĚTŠÍHO DRAMATIKA pro stupeň druhý.

Stránky

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1