Nové krizové opatření vlády

Na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 26.února 2021 vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:
- provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole (tzn., že na distanční výuku přechází i žáci 1. a 2. ročníku);
- provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.

Přerušení provozu školní jídelny

Vážení strávníci,
školní jídelna bude z důvodu nařízené karantény od 1. do 12. 3. 2021 uzavřena.
O případných změnách Vás budeme informovat.
Mgr. Jana Marková

Nové mimořádné opatření MZ

S účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

Zápis k povinné školní docházce

Prezenčně se bude konat ve čtvrtek 22. 4. 2021 od 9.00 hodin do 15.00 hodin.

Dle aktuální epidemiologické situace může nastat i varianta podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce a dítěte ve škole - dokumenty by se pak zaslaly doporučeně poštou na adresu školy. V tomto případě se stanovuje termín pro doručení v týdnu od 19. do 23. dubna 2021.

Potřebné tiskopisy budou k dispozici v MŠ.

O zvolené variantě Vás budeme informovat ihned po obdržení pokynů z MŠMT.

Jana Marková

Výuka od 11. 1. 2021 - aktualizováno 14. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých stránkách informovalo, že provoz škol bude v období od 11. ledna do 28. února 2021 i nadále probíhat ve stejném režimu, tzn. prezenční výuka 1. a 2. ročníku, distanční výuka 3. - 9. ročníku.
Jana Marková

Použití kamer při meetu

Stanovisko MŠMT a Úřadu pro ochranu osobních údajů:

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE SPORTOVNÍ HALY A TĚLOCVIČNY

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. přijala krizová opatření, kterými zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách.
O dalších změnách Vás budu informovat.
Mgr. Jana Marková

Sběr 2020/2021

Sběr ve škole i přes to, že děti nechodí do školy stále probíhá. Kdo chce může přivézt papír, pet-láhve nebo tetrapaky do kontejnerů pod školou (před vjezdem do Cihelny). Drobné elektro a baterie budeme sbírat opět po nástupu do školy.
Množství nahlaste přímo na e-mail: kminkovajana@mzslibstat.cz nebo třídnímu učiteli.
- odměny za loňský rok zatím dostali s vysvědčením pouze druháčci, ostatní ocenění dostanou odměnu při návratu do školy.

Pololetní vysvědčení

Milí žáci, vážení rodiče,
ve čtvrtek 28. 1. 2021 bude žákům 1. a 2. třídy vydán výpis z vysvědčení. Ostatním žákům a jejich zákonným zástupcům bude pololetní hodnocení zpřístupněno v systému Bakaláři. Fyzicky bude předán výpis z vysvědčení po návratu k prezenční výuce.

Možná zobrazení:
1) mobilní aplikace - ukazuje průběžné hodnocení, pod ikonou POLOLETÍ se bude zobrazovat známka v jednotlivých předmětech za 1.pololetí 2020-21,

2)webová aplikace (rodičovské přihlášení) - v kolonce:

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem Vám oznamuji, že dne 20. ledna 2021 nás navždy opustil náš dlouholetý kolega pan Mgr. Antonín Šváb.

Pan učitel Šváb patřil k výrazným osobnostem pedagogického sboru, od roku 1980 vyučoval na naší škole převážně český jazyk a dějepis, několik let působil též jako ředitel školy.

Vždy se řadil mezi pedagogy ve výuce náročné, spravedlivé, s osobitým smyslem pro humor. Poděkování patří za vysokou profesní odbornost, laskavý přístup a nadhled, se kterým vždy jednal.

Hodnocení žáků v prvním pololetí 2020/21

Žáci budou hodnoceni prostřednictvím klasifikace (známek) tak, jak to stanovují pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním řádu MZŠ Libštát. V souvislosti s vysokým podílem distanční výuky v tomto školním roce vydalo MŠMT doporučení k hodnocení na vysvědčení za první pololetí. Toto doporučení se samozřejmě promítne do pololetního hodnocení i na naší škole. Hodnocení bude vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, kterých žák/žákyně v hodnoceném období dosáhl/a, ale bude přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání.

Radost ze sněhové nadílky

Začínáme nový rok s novými knihami!

Přestože většina žáků se stále vzdělává distanční formou a do školy osobně nechodí, doufáme, že se do školy těší...!
A my věříme, že k radostnému návratu přispějí i nové knihy, které jsme zakoupili do knihovny prvního i druhého stupně ; )

DISTANČNÍ SNĚHULÁK -nová soutěž!!

Vážení žáci, rodiče, učitelé!
V rámci posílení imunity je dobré chodit ven a nyní, když napadl sníh, máme nové možnosti zábavy!

Informace pro žáky 1. stupně a jejich zákonné zástupce

1. a 2. ročník

Od 4. 1. 2021 bude výuka probíhat prezenčně dle stálého rozvrhu. V rámci opatření MŠMT je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání. Je však doporučen pobyt žáků na čerstvém vzduchu, proto žádáme rodiče, aby své děti v případě příznivého počasí na tuto variantu připravili.

Stránky

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1