záhlaví

Zpráva z realizovaných projektů

Závěrečné monitorovací zprávy projektů z výzvy č. 56 s názvem "Učíme se komunikovat" a z výzvy č. 57 s názvem "Rozvíjíme technické a komunikační dovednosti," realizovaných v rámci OP VK, byly schváleny.

Opět na jevišti

Stalo se již nepsanou tradicí, že páťáci sehrají na závěr školního roku vlastní divadelní představení, a to postupně před spolužáky, žáky jiných škol i veřejností. Stejně tomu bylo i letos. Žáci 5. třídy společně se spolužáky ze 3.třídy vytvořili malý umělecký tým. Nová hra má název „Kdo vládne škole?“ a snaží se ve zkratce ukázat některé jevy, s  nimiž se určitě každý někdy setkal. Vedle tří imaginárních bytostí – Spravedlnosti, Legrace a Strachu - jsou hrdiny obyčejní žáci a jejich učitelé. A svým způsobem i publikum, které s nimi rozhoduje, jak se v dané chvíli zachovat.

Třetí a pátá třída na raftech a koloběžkách

Malebné obce Malá Skála, Dolánky, skalní útesy a pomalu se vinoucí Jizera, to je jeden z nejhezčích koutů Českého ráje. Ráno 23. června jsme k návštěvníkům přibyli i my, tedy 3. a 5. třída. Brzy po vystoupení z vlaku jsme přesedli na rafty a vydali po proudu. I když vody nebylo zrovna moc, plout se dalo. Pouze jednou jsme uvázli na mělčině, což ale stačilo k tomu, aby paní učitelka při roztlačování člunu upadla do vody. Po občerstvení nás čekala druhá část cesty, tentokrát proti proudu. Samozřejmě už ne s vesly po vodě, ale na koloběžkách. Příjemné počasí, uzavřené známky a vidina blížících se prázdnin umocnily hezký dojem z výletu.

Vzpomínky na Den Země

Jak si žáci jednotlivých tříd zpracovali své zážitky z dubnového Dne Země....

Výlet 6. třídy

Ve čtvrtek 23.6. 2016 se žáci ze 6. třídy vydali na školní výlet do zábavného libereckého parku IQ LANDIE.....

ŠIKOVNÉ "DEVÁŤAČKY"

Mají se čím pochlubit dívky z 9. třídy?

Nejsme zlí

„Nejsme zlí“ byl název jedné z písniček kdysi populární slovenské skupiny Elán a dal by se použít i pro naše žáky......

Preventivní program

Ve středu 22.6. se žáci 5. třídy zúčastnili preventivního programu o kyberšikaně a kriminalitě,.............

Absolventský kurz

Ve dnech 16. a 17. června jsme se s žáky 9. třídy vypravili na Malou Skálu..............

Druháčci v Krkonoších

Ve čtvrtek ráno se 13 druháčků vydalo navštívit Krakonoše. Linkovým autobusem na Zlaté návrší, dál už pak po svých.

Dětská olympiáda v Turnově

Ve čtvrtek 16. června se žáci II. stupně letos naposledy vydali na atletický stadion do Turnova, tentokrát na Dětskou olympiádu. .............

Atletický trojboj- krajské finále

Ve středu 15.6.2016 se žák 4. třídy Bedřich Škoda vydal do Turnova na krajské finále atletického trojboje, kam postoupil ..................

Úřední dny o hlavních prázdninách

Pondělí 11. 7. 2016 a 1. 8. 2016 od 8.30 do 10.30 hodin.

Školní výlet 1. třídy

Ve čtvrtek 26.5. se děti z 1. třídy vydaly spolu se školkou na výlet do Mladé Boleslavi. ..............

Vlastivědné putování

Je určitě mnoho míst, kam lze vyjet na exkurzi, někdy ale s obavami, zdali se bude dětem líbit nebo bude-li hezké počasí.....

Stránky

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1