Masarykova základní škola Libštát,
příspěvková organizace

„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ —  Dalajláma

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Důležité upozornění – pravidla omlouvání nepřítomnosti žáků

Vážení rodiče, rádi bychom vám na začátku roku připomněli,  jak postupovat v případě nepřítomnosti vašeho dítěte ve škole: důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování oznamte nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (§ 50 školského zákona) třídnímu učiteli po návratu do školy doložte každou nepřítomnost žáka (§ 22 školského zákona) písemně v omluvném listě žáka […]

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Ceny obědů od 1. 9. 2022   V průběhu roku 2022 došlo k výraznému nárůstu cen energií a potravin, a proto dochází k úpravě cen obědů tak, aby norma potravin, osobní a věcná režie byly uvedeny do souladu se skutečnými náklady.   Ceny obědů v hlavní činnosti: žáci 7 až 10 let 27,- Kč žáci […]

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září v 8:00 hodin. Žádáme žáky, aby se do 7:55 hodin shromáždili u svých třídních učitelů před školou. Po krátkém společném úvodu budou následovat třídnické hodiny. Žáci 1. třídy budou mít možnost focení a jejich rodiče zatím obdrží základní informace během první třídní schůzky. Oběd bude […]

PROJEKTY

©2022 Masarykova základní škola Libštát