Návštěva ve 4. třídě

V průběhu září a října jsme se se čtvrťáky už mnohé naučili a vyzkoušeli. Opakovali jsme vyjmenovaná slova v rámci různých her, vyzkoušeli jsme si čtenářské dílny, kde jsme si nasdíleli a doporučili různé knížky a nebo jsme začali s výrobou vlastního velkého robota. Také v rámci kaštanovo-žaludového dne jsme se podívali na dělení se zbytkem […]

Dopravní hřiště

Ve čtvrtek 29. 9. se čtvrtá třída zúčastnila výuky na dopravním hřišti v Košťálově. Nejdříve jsme se vzdělávali teoreticky v tamější učebně. Ve druhé části výuky jsme nabyté znalosti zkoušeli v praxi přímo na kolech na hřišti, které je skvěle vybaveno všemožnými značkami a křižovatkami. Žáci si mohli vyzkoušet pravidla silničního provozu velmi názorně a […]