Milí žáci a předškoláci, rodiče fandící pohybu,

zveme Vás tímto na Libštátský jarní běh! Závody se budou konat 17. června 2023 od 9:00 hodin jako obvykle v Libštátě za prodejnou COOP.

Prezence začíná v 8:30 hodin – přihlášky mohou žáci podat již během týdne ve škole nebo až na místě. Osoby mladší 18 let startují po

předložení písemného souhlasu zákonného zástupce. Startovné je 30 Kč. V příloze naleznete pravidla závodu, přihlášku a plakát.

Pravidla závodu Přihláška