Zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče, milí předškoláci, dne 27. dubna 2023 od 12:00 do 15:00 hodin se koná zápis k povinné školní docházce. Zápis bude probíhat v 1. patře budovy školy. S sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče), žádost o přijetí, zápisní list, dotazník školní zralosti či žádost o odklad včetně doporučení ŠPZ a […]

POZOR – ZMĚNA ROZVRHŮ!

Milí žáci, vážení rodiče, chtěla bych Vás upozornit na změnu v rozvrzích, která proběhla z důvodu omezení finančních prostředků. Bohužel jsem musela okamžitě přikročit k této organizační změně. Prohlédněte si pečlivě změny – jejich platnost začíná ihned po jarních prázdninách, tj. od 27. 2. 2023. Jana Marková

Ředitelské volno

Ředitelka Masarykovy základní školy Libštát, příspěvková organizace vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, volný den pro žáky v termínech: pátek 2. 12. 2022 a čtvrtek 22. 12. 2022. Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni elektronicky. Dálkový přístup k informaci je umožněn na www.mzslibstat.cz. Vyhlášení volného dne projednala ředitelka […]

Ředitelské volno

Ředitelka Masarykovy základní školy Libštát, příspěvková organizace vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, volný den pro žáky v termínu: pátek 18. 11. 2022. Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni elektronicky. Dálkový přístup k informaci je umožněn na www.mzslibstat.cz. Vyhlášení volného dne projednala ředitelka školy předem se zřizovatelem. Mgr. Jana […]

Důležité upozornění – pravidla omlouvání nepřítomnosti žáků

Vážení rodiče, rádi bychom vám na začátku roku připomněli,  jak postupovat v případě nepřítomnosti vašeho dítěte ve škole: důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování oznamte nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (§ 50 školského zákona) třídnímu učiteli po návratu do školy doložte každou nepřítomnost žáka (§ 22 školského zákona) písemně v omluvném listě žáka […]

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Ceny obědů od 1. 9. 2022   V průběhu roku 2022 došlo k výraznému nárůstu cen energií a potravin, a proto dochází k úpravě cen obědů tak, aby norma potravin, osobní a věcná režie byly uvedeny do souladu se skutečnými náklady.   Ceny obědů v hlavní činnosti: žáci 7 až 10 let 27,- Kč žáci […]

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září v 8:00 hodin. Žádáme žáky, aby se do 7:55 hodin shromáždili u svých třídních učitelů před školou. Po krátkém společném úvodu budou následovat třídnické hodiny. Žáci 1. třídy budou mít možnost focení a jejich rodiče zatím obdrží základní informace během první třídní schůzky. Oběd bude […]