Přeskok na II. stupeň

Ve středu 19. 6. navštívili naši školu páťáci ze Základní školy v Košťálově, aby si prohlédli prostředí, do kterého po prázdninách většina z nich nastoupí. Této návštěvy jsme využili a žáci šesté třídy pro ně a pro libštátské páťáky připravili projektové dopoledne, které jsme nazvali Přeskok na II. stupeň. Šesťáci si pro páťáky připravili 8 […]

Devítky v KNIHOVNĚ VÁCLAVA HAVLA

Ve výuce literatury jsme si s žáky deváté třídy začali povídat o literatuře, která (ne)vznikala v souladu se čtyřicetiletým totalitním režimem v Československu. A protože mají po přijímacích zkouškách, rozhodli jsme se navštívit workshop s názvem (Ne)svobodná tvorba, jenž probíhal v Knihovně Václava Havla v Praze. Workshop byl zaměřen zejména na to, aby si žáci […]

8. a 9. třída v Národním divadle

V pátek 22. března jsme se společně s žáky osmé a deváté třídy vydali za kulturou do hlavního města, přímo do Národního divadla. Odpoledne nás čekala prohlídka staré budovy Národního divadla, jež byla velmi zajímavá. Dozvěděli jsme se mnohé z historie, zajímavosti o hercích, o fungování divadla apod. Prohlédli jsme si základní kameny a vystoupali […]

Jak se učíme v 9. třídě o válečné literatuře?

V devátých třídách nastala doba, kdy jsme si začali povídat o literatuře za druhé světové války. Žáci velmi dobře pracují se znalostmi z dějepisu a umí je použít, aby správně pochopili díla, která vznikala během války a bezprostředně po ní. V 9.A jsme se tedy rozhodli přiblížit dobu druhé světové války a její neodmyslitelnou část, […]

Třídní knihovnička 6. třídy

Krajská vědecká knihovna v Liberci má připraveno pro školy několik sad knih odpovídající věku žáků dané třídy. Třídy ve školách si tedy mohou propůjčit svou vlastní “třídní knihovničku” a s knihami pracovat v hodinách českého jazyka na tzv. čtenářských dílnách nebo si ji mohou půjčit domů a číst ji ve svém volném čase. A protože […]

Školní občasník

Školní občasník vznikl z iniciativy dobrovolníků z řad žáků zejména  druhého stupně. Naše školní redakce má cca 12 redaktorů a grafiků. Časopis vzniká pod dohledem pí. uč. Kloboučkové a Šimůnkové

Adaptační kurz

Ve dnech 6. 9. až 8. 9. se žáci šestého ročníku vydali stmelovat svůj kolektiv a poznávat nové spolužáky na adaptační kurz do Strážného u Vrchlabí. Ve středu ráno v doprovodu třídní učitelky Karolíny Kloboučkové a paní učitelky Šárky Šimůnkové vyrazili vlakem do Vrchlabí. Odtud je čekala zhruba devět kilometrů dlouhá túra směr Strážné. Děti […]

Den literatury

Ve čtvrtek 30. března proběhlo na naší škole projektové dopoledne zaměřené na literaturu. Dne literatury se zúčastnili žáci 2., 3., 4., 7. a 8. třídy. Starší děti si pro ty mladší připravily úryvky z knížek, které pro ně samy vybraly. Osmáci byli rozděleni do šesti skupin a předčítali ze svých vybraných knih žákům 3. a […]

výstava Internace 1950 -1953

Ve čtvrtek 9. 3. se osmé třídy zúčastnily výstavy v semilském muzeu, která nese název Internace v Semilech 1950 -1953. Žáci se ponořili do událostí spojených s tajným oddělením semilské nemocnice, jež jsou asi nejzáhadnějším a nejzamlženějším tématem historie města Semily. Děti se postavily do role soudců a snažily se přijít na to, co je […]

Rodinná literární výzva

Nastal nám měsíc březen a kromě toho, že ve vzduchu už pomalu začínáme cítit jaro, byl tento měsíc zvolen jako měsíc knihy. Proto jsme si pro vás na následující 4 týdny připravili rodinnou literární výzvu. Sedněte si společně doma a zapojte se do jednoduchých úkolů, které jsme si na vás vymysleli. V jakém pořadí budete […]