Hodiny ČJL hravě aneb Ohlédnutí za uplynulými měsíci

Žáci 7. a 8. třídy zjistili, že i čeština může být hravá a zábavná. V 7. třídě děti pracovaly ve skupinách na projektech o Williamu Shakespearovi a jeho nejznámějších dramatech, všechny své získané poznatky o renesanci zúročily ve hře Já mám, kdo má. Dalším obdobím, kterým jsme se zabývali, bylo baroko. A tak jsme se […]

Zapojte se do březnové češtinářské výzvy!

Na naší škole je březen plně nabitý aktivitami, jež souvisí se čtenářstvím a knihami. Literární den mají již žáci 1. a 2. stupně za sebou. Akce to byla velmi zdařilá, a proto máme pro děti nachystanou další zajímavou činnost týkající se literatury. Březnová výzva! Připravili jsme si pro vás celkem tři  češtinářské úkoly. Vyfoťte se […]

Den literatury

V březnu se ještě více než kdy jindy věnujeme knížkám a čtení. Z jakého důvodu? Slavíme totiž měsíc knihy a čtenářů. V souvislosti s tím naše škola již tradičně pořádá projektové dopoledne, jež se věnuje literatuře. V tento den se žáci 7. a 8. třídy proměnili v učitele a přečetli svým mladším kamarádům ze 2., […]

Co děláme v hodinách ČJL?

Od začátku školního roku v hodinách českého jazyka a literatury rozhodně nezahálíme! Učíme se nové věci, procvičujeme různé pravopisné jevy, rozšiřujeme slovní zásobu, čteme, píšeme, ale i tvoříme… Žáci se snaží pochopit podstatu učiva pomocí metod RWCT, učí se naslouchat jeden druhému, pracovat ve dvojicích i ve větších skupinách. Žáci 7. třídy v hodinách literatury vytvořili […]

Školní kolo olympiády z českého jazyka

V pátek 1. 12. se na naší škole konalo školní kolo olympiády z českého jazyka. Celkem se přihlásilo deset žáků z 8. a 9. třídy. V prvních šedesáti minutách museli předvést své znalosti z jazykovědy. Letos na ně čekaly úlohy, ve kterých měli prokázat vědomosti z oblasti slovotvorby, schopnost porozumění textu nebo orientaci v ustálených […]

Čtenářské dílny v místní knihovně

V uplynulých dvou pátcích jsme se 7. a 8. třídou navštívili místní knihovnu. Čas v knihovně jsme rozdělili do několika částí. V té první nám milá paní knihovnice sdělila, jak se zaregistrovat, jaké publikace knihovna nabízí a podle čeho se mezi regály orientovat. Dále si každý žák vybral jednu knihu a následovala fáze čtení. Žáci […]